เลือกระบบตู้สาขา PABX ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจ

151 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตู้สาขา PABX

ระบบ Private Automatic Branch Exchange (PABX) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่ธุรกิจทุกขนาดใช้เพื่อปรับปรุงช่องทางการสื่อสารของตน ด้วยการกำเนิดของเทคโนโลยี ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ได้พัฒนาจากระบบแบบดั้งเดิมที่ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นโซลูชันที่ทันสมัยบนคลาวด์ ซึ่งให้ความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ในบทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์และข้อดีของการนำระบบตู้สาขา PABX ไปใช้ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากนี้เรายังจะเจาะลึกถึงประเภทต่าง ๆ ของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่มีอยู่ในท้องตลาด และวิธีเลือกระบบตู้สาขาให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจ

ประเภทของระบบตู้สาขา

ระบบ PABX (Private Automated Branch Exchange) มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารทางธุรกิจโดยเฉพาะ ดังนี้

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบแอนะล็อก
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบแอนะล็อกเป็นระบบตู้สาขาที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่ง โดยจะใช้สายแอนะล็อกแบบดั้งเดิมเพื่อส่งสัญญาณเสียง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการคุณสมบัติการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

ระบบตู้สาขาดิจิตอล
ระบบตู้สาขาดิจิตอลใช้สัญญาณดิจิตอลในการส่งเสียงและข้อมูล โดยจะมีคุณสมบัติขั้นสูงมากกว่าระบบแอนะล็อก ได้แก่ การโอนสาย ข้อความเสียง และการประชุมทางโทรศัพท์ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาดได้มากกว่าระบบแอนะล็อก เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

ระบบ IP PABX
ระบบ IP PABX ใช้ Internet Protocol (IP) เพื่อส่งสัญญาณเสียงและข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต มีคุณสมบัติขั้นสูงมากกว่าระบบแอนะล็อกและดิจิตอล รวมถึงการประชุมทางวิดีโอ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที สามารถผสานรวมกับมือถือ พร้อมทั้งปรับขนาดได้สูง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสถานที่ตั้งหลายแห่ง

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบไฮบริด
ระบบตู้สาขา PABX แบบไฮบริดรวมคุณสมบัติของระบบแอนะล็อก ดิจิตอล และระบบ IP ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้สายพร้อมกับเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ เพื่อสื่อสารและปรับแต่งได้สูง ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบไฮบริดเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการด้านการสื่อสารที่ไม่เหมือนใครคุณลักษณะทั่วไปของระบบตู้สาขาโทรศัพท์


การกำหนดเส้นทางและการโอนสาย
ด้วยการกำหนดเส้นทางการโทร สายเรียกเข้าจะถูกส่งตรงไปยังสายต่อ แผนก หรือสมาชิกในทีมที่เหมาะสม การโอนสายไปยังโทรศัพท์หรือหมายเลขต่ออื่นจะทำโดยอัตโนมัติ ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลหรือไม่อยู่ที่สำนักงาน

พนักงานต้อนรับอัตโนมัติ
พนักงานต้อนรับอัตโนมัติคือพนักงานต้อนรับเสมือนมีคนมารับสายและมีเมนูตัวเลือกเพื่อนำผู้โทรไปยังสายต่อหรือแผนกที่เหมาะสม คุณสมบัตินี้สามารถลดภาระงานของพนักงานต้อนรับและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการสื่อสารได้

จัดลำดับการโทร
การจัดลำดับการโทรช่วยให้มั่นใจได้ว่าการโทรจะอยู่ในคิวและรับสายตามลำดับ คุณลักษณะนี้สามารถลดจำนวนสายที่ไม่ได้รับและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

การประชุมทางโทรศัพท์
การประชุมทางโทรศัพท์ทำให้หลายฝ่ายสามารถเข้าร่วมการโทรพร้อมกันได้ คุณลักษณะนี้มีประโยชน์สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล และลดความจำเป็นในการเดินทาง ช่วยประหยัดเวลาและเงิน

ข้อความเสียง
ข้อความเสียงช่วยให้ผู้โทรฝากข้อความเมื่อผู้รับสายไม่ว่าง คุณสมบัตินี้ช่วยทำให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดข้อความสำคัญและสามารถโทรกลับได้ในภายหลัง

การบันทึกการโทร
การบันทึกการโทรเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการเอกสารเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าหรือต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน 

ID ผู้โทร
ID ผู้โทรจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อของผู้โทร ช่วยให้คุณสามารถคัดกรองการโทรและจัดลำดับความสำคัญของการโทรได้

การผสานรวมกับ CRM
การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการสื่อสาร โดยให้การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและทำให้คุณสามารถติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าได้


การเปรียบเทียบระบบโทรศัพท์สำหรับธุรกิจ

PABX และ VoIP เป็นระบบโทรศัพท์ธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีคุณประโยชน์ต่างกัน ดังนี้

เทคโนโลยี: ระบบตู้สาขา PABX ใช้เทคโนโลยีแอนะล็อกหรือดิจิตอลแบบดั้งเดิม ในขณะที่ระบบ VoIP ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งสัญญาณเสียงและข้อมูล

ค่าใช้จ่าย: ระบบตู้สาขาโทรศัพท์มักจะมีราคาสูงกว่าระบบ VoIP เนื่องจากระบบตู้สาขาต้องใช้ฮาร์ดแวร์และการบำรุงรักษาที่สม่ำเสมอ ในขณะที่ระบบ VoIP ต้องการเพียงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและอุปกรณ์ที่เข้ากันได้

ลักษณะเด่น: ทั้งระบบ PABX และ VoIP มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน เช่น การโอนสาย ข้อความเสียง และการประชุมทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม ระบบ VoIP มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การประชุมทางวิดีโอและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ความสามารถในการปรับขนาด: ระบบ VoIP สามารถปรับขนาดได้มากกว่าระบบตู้สาขา โดยระบบ VoIP สามารถเพิ่มหรือลบสายได้อย่างง่าย ในขณะที่ระบบตู้สาขาจำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

คุณภาพการโทร: ระบบ PABX ให้คุณภาพการโทรที่สูงกว่าระบบ VoIP 

ความน่าเชื่อถือ: ระบบตู้สาขาโดยทั่วไปมีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบ VoIP ระบบตู้สาขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในขณะที่ระบบ VoIP อาจได้รับผลกระทบจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี

โดยสรุปแล้ว ระบบ PABX (Private Automated Branch Exchange) เป็นระบบโทรศัพท์ธุรกิจที่ช่วยให้องค์กรจัดการการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร หากคุณตัดสินใจเลือกระบบ PABX สามารถติดต่อหรือปรึกษา เน็ททริกซ์ ช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ โทรฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่ายระบบ 5G ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุกเบอร์ ทุกระบบ ทุกเครือข่าย ทำให้ประหยัดค่าค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับการโทรออก ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานแบบปกติ (PSTN) และยังเป็นการเพิ่มคู่สาย โทรศัพท์พื้นฐาน แบบพิเศษสำหรับการใช้งานโทรออก เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ ซึ่งท่านไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งคู่สายโทรศัพท์แบบเดิม ๆ ให้ยุ่งยากอีกต่อไป

ที่มาข้อมูล: medium.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้